Käännökset suomi-venäjä harkitusti, huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti

Sanalla voi olla monta merkitystä, ja sama asia voidaan ilmaista monin eri tavoin. Sama ilmaus voi sanatarkasti vieraalle kielelle käännettynä tarkoittaa aivan eri asiaa. Kääntäjillä on laaja sanavarasto, ja heidän tehtävänsä on valita kaikista vaihtoehdoista kulloiseenkin kontekstiin ja tilanteeseen sopivin. On luonnollista, että parhaat valinnat tekee natiivi kääntäjä, joka kääntää omalle äidinkielelleen.

Hyvä käännös — ja millainen se on?

Kääntäessään venäjäksi tai muille kielille kääntäjän on otettava huomioon muutakin kuin kielioppi. Aina ei voi olla varma siitä, että suomen kielellä varsin hyvältä kuulostava ilmaisu, iskulause tai sanonta olisi yhtä mainio vieraalle kielelle käännettynä. Turhan sanatarkasti käännetty teksti voi toista kieltä äidinkielenään puhuvien silmissä näyttää hyvin omituiselta, jopa naurettavalta. Näin ei saa käydä. Kääntäjän on ajateltava samalla tavalla kuin ulkomaalainen lukija ajattelee, jotta hänen tekemänsä käännös olisi tehokas, helposti luettava ja tarkoituksenmukainen.

Erikoisalana käännökset kieliparissa suomi-venäjä

Kääntäjän pitää myös ymmärtää ja muistaa, mille asiakasryhmälle käännettävä teksti on tarkoitettu. Venäjällä, samoin kuin Suomessa tai missä muualla tahansa, nuorten kieli poikkeaa huomattavasti aikuisten kielestä, taloustieteellinen ja lakitieteellinen kieli teknisestä kielestä ja niin poispäin. Kääntäjän on tunnettava erot.

Venäjä on kaiken lisäksi hyvin monimutkainen ja vaikea kieli, jossa on paljon poikkeuksia säännöistä ja "epäjohdonmukaisuuksia". Esimerkiksi käsi on venäjän kielessä feminiini, sormi maskuliini ja olkapää neutri. Kuulostaako loogiselta? Ja tietysti kaikki verbit, adjektiivit ja pronominit on taivutettava samaan sukupuoleen kuin substantiivi, johon ne liittyvät.

Ota yhteyttä ja kysy lisää suomi-venäjä käännöksistä!