Käännökset suomi-venäjä harkitusti, huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti

Sanalla voi olla monta merkitystä, ja sama asia voidaan ilmaista monin eri tavoin. Sama ilmaus voi sanatarkasti vieraalle kielelle käännettynä tarkoittaa aivan eri asiaa. Kääntäjillä on laaja sanavarasto, ja heidän tehtävänsä on valita kaikista vaihtoehdoista tilanteeseen sopivin. Parhaat valinnat tekee natiivi kääntäjä, joka kääntää omalle äidinkielelleen.

Hyvä käännös — ja millainen se on?

Kääntäessään venäjäksi tai muille kielille kääntäjän on otettava huomioon muutakin kuin kielioppi. Aina ei voi olla varma siitä, että suomen kielellä varsin hyvältä kuulostava sanonta on yhtä mainio vieraalle kielelle käännettynä. Turhan sanatarkasti käännetty teksti voi venäjää äidinkielenään puhuvien lukijoiden mielestä näyttää hyvin omituiselta, jopa naurettavalta. Näin ei saa käydä, jos kysymys on esimerkiksi uusien asiakkaiden hankinnasta. Kääntäjän on ajateltava venäläiseen tapaan, jotta hänen tekemänsä käännöksensa olisi laadukas, tarkoituksenmukainen ja tehokas.

Kääntäjän pitää ymmärtää ja muistaa, mille asiakasryhmälle käännettävä teksti on tarkoitettu. Venäjällä, samoin kuin Suomessa tai missä muualla tahansa, nuorten kieli poikkeaa huomattavasti aikuisten kielestä, taloustieteellinen kieli lakitieteellisestä kielestä ja niin edelleen. Tunnen erot.

On hyvä muistaa myös se, että venäjä on monimutkainen ja hyvin vaikea kieli. Esimerkiksi käsi on venäjän kielessä feminiini, sormi maskuliini ja olkapää neutri. Kuulostaako loogiselta?

Tarjoan asiantuntevaa käännöspalvelua ja teen käännöksiä aina huolellisesti, harkitusti ja tarkoituksenmukaisesti. Ota yhteyttä ja kysy lisää käännöksistä ja suomi-venäjä kääntäjän palveluista.